UWAGA! Pami鳡jcie, ¿e nawet najrzadsze nazwisko mo¿e si蟰owt��䪠zatem jest prawdopodobne, ¿e osoba z listy to nie ten kogo szukasz, tylko kto¶ o takim samym imieniu i nazwisku!
UWAGA! Pami鳡jcie czego dotyczy ta lista. Nie s± to tylko agenci, ale r��e¿ kandydaci na agent��etatowi oficerowie , oraz... osoby prze¶ladowane (o ironio).
Legenda
0 - jedno "0" przy sygnaturze akt - etatowy oficer
00 - dwa "0" przy sygnaturze akt - TW, Tajny Wsp��acownik
- Bez "0" przy sygnaturze - nie wiem...

Nazwiska zaczynaj±ce si蟮a:

a
e
躯a>
o
��>
u
y

Lista IPN