Lista nazwisk z IPN ujawniona przez Bronisław a Wildstein a, Ubecy, Kandydaci na Agentów, UB, TW, Agenci, Donosiciele, Lista Tajnych Współpracowników, IPN, Sygnatury Akt
IPN BU 00612/4685 ŹDZIEBŁO TADEUSZ
lista